EN
化宝炉专用烟雾净化

净化效率:  98%                                     


质保周期:  12个月                                    


适用场景:  庙宇、寺庙、工业焚烧等                   


适用行业:祭拜、焚烧、寺庙祭拜等。


  • 净化效率:98%
  • 静音无噪
  • 低耗节能
  • 多重过滤
  • 化宝炉专用烟雾净化_01.png化宝炉专用烟雾净化_02.png化宝炉专用烟雾净化_03.png化宝炉专用烟雾净化_04.png化宝炉专用烟雾净化_05.png化宝炉专用烟雾净化_06.png化宝炉专用烟雾净化_07.png化宝炉专用烟雾净化_08.png化宝炉专用烟雾净化_09.png化宝炉专用烟雾净化_10.png化宝炉专用烟雾净化_11.png化宝炉专用烟雾净化_12.png

    首页 成功案例 新闻资讯 报价